Tiedolla johtamisen ohjelmisto

Joustava ja kustannustehokas

Digitalisoi liiketoimintaprosessit

Umbrella Interactive on asiakkaan toimintamalleihin mukautuva ohjelmisto, jossa sekä toiminnallisuus että visuaalisuus ovat olleet suunnittelun lähtökohtia. Sen avulla digitalisoit ja automatisoit prosessitiedon keruun, vastuiden jakamisen, laadun ja vaatimusten dokumentoinnin ja tiedon analysoinnin.

Nopeaa ja vaivatonta

Umbrella Interactive päivittää tiedot selaimessa reaaliaikaisesti ja tekee tiedon löydettävyydestä nopeaa ja vaivatonta. Tiedon voi halutessaan myös jakaa yrityksen ulkopuolisille esimerkiksi laadun todentamiseksi tai vastuullisuusviestintää varten.

Tilaa maksuton esittely

Valitse haluamasi ominaisuudet

Riskit, mahdollisuudet ja HACCP

Selainpohjaisuus mahdollistaa reaaliaikaisuuden sekä liiketoiminnan johtamisessa että siitä viestimisessä.

Johdon työpöytä

Esitä liiketoiminnan ja prosessien tavoitteet ja seuranta graafisin kuvaajin. Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Toimittajahallinta

Luo toimittajarekisteri ja dokumentoi vaatimuksia eri toimittajaryhmille. Laadi arviointisuunnitelma ja ohjelma. Raportoi toimittajaryhmä- tai toimittajakohtaisia palautteita ja arvioi toimittajien laaduntuottokykyä.

Toimintaympäristön analyysi

Tunnista yrityksesi sidosryhmät ja toimintaympäristö. Luo sidosryhmille niiden arvostuksia ja vaatimuksia vastaavia toimintoja. Dokumentoi ja priorisoi niiden merkityksellisuus graafiseen ysikenttään.

Versiohallinta

Tallenna tekstikuvaukset menettelytavoista ja versioi prosessit automaattisesti. Palaa milloin vain vanhoihin menettelykuvausten versioihin. Voit työstää uutta sisältöä ja julkaista sitä mukaa, kun tulee valmista.

Laiterekisteri

Hallinnoi koneiden ja laitteiden tiedot laitekorteille, suunnittele tarvittavat huollot ja huoltokutsut.

Vuosikello

Suunnittele tapahtumia: esitä asialista, lisää osallistujat vuosikalenteriin ja jaa tapahtumatieto henkilöstöryhmille, joita tapahtuma koskee.

Älylomakkeet

Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai vaikkapa luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta. Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Graafit ja raportit

Seuraa yrityksenne toimintoja graafisten kuvaajien ja raporttien välityksellä. Graafit muodostuvat älylomakkeiden avulla tuotetusta tiedosta automaattisesti. Hyödynnä mm. diagrammeja, histogrammeja, piirakkakuvioita, histogrammeja ja tekstimatriiseja ja piirrä erilaisia kuvaajia eri käyttötarkoituksiin.

Reklamaatio- ja palautehallinta

Hallitse ja analysoi sisäistä palautetta sekä asiakas- ja toimittajapalautetta. Raportoi haluamasi luokittelun mukaisesti tapahtumien määrää, kustannukset ja osastot. Syyluokittelujen esittelyssä käytetään graafisia kuvaajia.

Henkilöstömoduuli

Seuraa määräaikaisia pätevyyksiä, suunnittele ja dokumentoi työntekijöiden perehdytyksiä sekä arvioi heidän osaamistaan. Lisäksi voit ylläpitää koulutusrekisteriä sekä raportoida ja analysoida koulutusten vaikuttavuutta.

Kemikaalirekisteri

Hallitse käytettyjä kemikaaleja. Arkistoi ja raportoi käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvallisuuslausekkeita toimipisteittäin, osastoittain ja työpisteittäin.

Mobiiliraportointi

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille. Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Sisäinen auditointi

Toteuta sisäisen auditoinnin suunnitelma ja auditointikohtainen ohjelma. Raportoi tekstimatriisiin kaikkien auditointien huomiot ja seuraa toimenpiteiden toetutumista ja vaikuttavuutta.

Työtehtävät

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille. Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Toimialojen erityisvaatimuksia on huomioitu muun muassa:

Elintarviketeollisuus

Graafinen teollisuus

Kemian teollisuus

Julkishallinto

Koulutusorganisaatiot

Maarakentaminen

Konepaja- ja ohutlevy

Muovituotteet

Suunnittelu- ja insinööripalvelut

Tekninen tuki

Umbrella Interactiven asiakaspalvelun ja teknisen tuen tavoitat sähköpostitse arkisin klo 9–16 osoitteesta tuki@atao.fi. Vastaamme 24 tunnin sisällä tukipyynnön saapumisesta asiakkaan nimetylle pääkäyttäjälle. Tukipyynnöt kuitataan aina saapuneiksi ja annamme aika-arvion asian selvittämisestä.

Lähetä tukipyyntö lomakkeella

Tilaa maksuton Umbrella Interactiven etäesittely.

TILAA ESITTELY