Tiedolla johtamisen ohjelmisto Tiedolla johtamisen ohjelmisto

Tiedolla johtamisen ohjelmisto

Joustava ja kustannustehokas

Umbrella Interactive on asiakkaan toimintamalleihin mukautuva ohjelmisto, jossa sekä toiminnallisuus että visuaalisuus ovat olleet suunnittelun lähtökohtia. Sen avulla digitalisoit ja automatisoit prosessitiedon keruun, vastuiden jakamisen, laadun ja vaatimusten dokumentoinnin ja tiedon analysoinnin.

Digitalisoi tavoitteet ja seuranta.

Viesti organisaatiolle yrityksen päämäärät ja tavoitteet. Seuraa reaaliajassa tavoitteiden toteutumista ja todenna sidosryhmille vaatimusten mukainen tekeminen. Käsittele digitaalisesti toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

Viesti turvallisuuspäämäärät ja -tavoitteet.

Saat huomattavan määrän tietoa turvallisuusjohtamisen avuksi. Turvallisuushuomiot voi raportoida myös mobiilisti. Voit parantaa työturvallisuutta raportoinneista louhittua tietoa hyödyntämällä. Käsittele kone-, laite- sekä toimintaympäristön turvallisuusriskit.

Vahva ympäristöjohtaminen.

Umbrellalla pystytään keräämään huomattava määrä tietoa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Tietoa hyödyntämällä voit parantaa yrityksenne ympäristöjohtamista. Kerää ympäristöhuomioita mobiilisti ja hallitse ympäristöriskejä.

Hallitse liiketoiminnan vaatimustenmukaisuutta.

Jakamalla vastuut ja riskiarviointien toteutuksen sekä digitalisoimalla niiden käsittelyn saavutat aina ajantasaisen todenteen lakien ja vaatimusten huomioimisesta viranomaistarkastuksissa. Aseta seurattavaksi kaikki viranomaisvelvoitteet vastuuhenkilöille.

Omavalvonta hallinnassa.

Hallitse palveluun ja tuotteeseen liittyviä standardi- ja direktiivivelvoitteita. Kun tuotantopäiväkirjan kirjaukset on tehty digitaalisesti Umbrellaan, saat reaaliaikaisen todennuksen tuotevalmistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Umbrellassa on helposti löydettävä ja käytettävä tieto menettely- ja työohjeista prosessikuvauksineen.

Saa ja jalosta, seuraa ja todenna tietoa

Umbrella Interactivessa on myös:

  • Markkinoiden kattavimmat älylomakkeet satoihin eri tarkoituksiin
  • Automaattisesti päivittyvät työtehtävät, graafiset kuvaajat ja raportit
  • Johdon dashboad-työpöytä tavoitteiden seurantaan

Valitse haluamasi ominaisuudet

Sisäinen viestintä

Viesti yrityksesi päämäärät ja tavoitteet, ja esitä henkilöstölle näiden tavoitteiden seuranta. Viesti myös laajasti yrityksen muutoksista ja tapahtumista.

Prosessit

Tunnista ja kuvaa prosessit Umbrellan prosessipiirtimellä. Aseta tavoitteet prosesseille tavalla, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita. Seuraa prosessitavoitteita.

Toimintaympäristö

Määrittele liiketoiminnan sidosryhmät ja pidä heihin yhteyttä. Käytössäsi on mm. Umbrellan älylomakkeen sähköinen olennaisuuskysely. Kuvaa sidosryhmien merkittävyys graafiseen ysikenttään ja määritä sidosryhmäodotukset liiketoimintaa kohtaan.

Riskit ja mahdollisuudet

Tunnista liiketoiminnan, turvallisuuden ja ympäristön riskit ja mahdollisuudet. Analysoi ja käsittele riskit. Luo raportteja vastuualueittain tai toiminnoittain ja seuraa hallintakeinojen vaikuttavuutta.

Sisäinen arviointi

Suunnittele vuosittainen auditointisuunnitelma ja kirjaa huomiot sähköiseen auditointimuistioon. Huomioista saa automaattisesti koosteen, jota voidaan käsitellä esim. johdon katselmuksessa tai esitellä arvioinneissa.

Mobiiliraportointi

Yleisemmin asiakkaidemme käytössä olevat mobiilikirjaukset liittyvät mm. turvallisuuskävelyihin, turvallisuushuomioiden kirjauksiin, ympäristökierroksiin, 5 S arviointeihin. Mobiilisti raportoidut muistiot tuottavat myös tilannekuvan grafiikkana.

Sähköiset muistiot

Kirjaa kokousasiat, raportoi ennakkoon kokouksen käsiteltäviä asioita ja seuraa kokouksessa päätettyjen asioiden toteutumista.

Kyselyt

Toteuta kyselyitä henkilöstölle, asiakkaille tai esimerkiksi projekteille. Saat automaattisen, kattavan koosteraportin jonka pohjalle voi määritellä kehityskohteita.

Älylomakkeet

Umbrellan älylomake on markkinoiden kattavin sähköinen tiedonkeruun toteuttaja. Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai vaikkapa luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta. Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Palautehallinta

Kaikkien sidosryhmien ja toimijoiden palautehallinta yrityksen sisältä ja ulkoa onnistuu mainiosti Umbrella-ominaisuuksilla. Palautteen antaja arvostaa asian nopeaa käsittelyä ja yritys saa graafisen tilaston tapahtumista oman toiminnan kehittämiseen.

Toimialojen erityisvaatimuksia on huomioitu muun muassa:

Elintarviketeollisuus

Graafinen teollisuus

Kemian teollisuus

Julkishallinto

Koulutusorganisaatiot

Maarakentaminen

Konepaja- ja ohutlevy

Muovituotteet

Suunnittelu- ja insinööripalvelut

Tekninen tuki

Umbrella Interactiven asiakaspalvelun ja teknisen tuen tavoitat sähköpostitse arkisin klo 9–16 osoitteesta tuki@atao.fi. Vastaamme 24 tunnin sisällä tukipyynnön saapumisesta asiakkaan nimetylle pääkäyttäjälle. Tukipyynnöt kuitataan aina saapuneiksi ja annamme aika-arvion asian selvittämisestä.

Lähetä tukipyyntö lomakkeella

Tilaa maksuton Umbrella Interactiven etäesittely.

TILAA ESITTELY