ISO 9001:2015 Laadunhallinta

ISO 9001:2015 Kustannustehokkuutta ja sidosryhmäarvostusta

Laadunhallinta on tehokasta johtamista, jolla saa aikaan teknistä ja toiminnallista laatua. Hallintajärjestelmällämme voit parantaa kustannustehokkuutta, liiketoimintariskien hallintaa sekä saada sidosryhmäsi arvostamaan yritystäsi entistä enemmän.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Gap-analyysi

Analyysi tuottaa kirjallisen raportin yrityksen toimintaa ohjaavien menettelyiden ja niiden mukaisen toiminnan eroavaisuudesta 9001:2015 standardin vaatimuksiin. Raportti toimii laajemman palvelun suunnitelmana tai toimenpidelistauksena yritykselle.

Toimintaympäristötyöpaja

9001:2015 standardi velvoittaa tunnistamaan liiketoiminnan ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön. Työpajoissa määritellään sidosryhmien vaatimuksia sekä kunkin ryhmän merkittävyyttä yhtiölle.

Riskien ja mahdollisuuksien työpaja

9001:2015 standardi velvoittaa arvioimaan liiketoiminnan operatiivisia riskejä ja vahinkoriskejä. Riskien arvioinnissa hyödynnetään ISO 31000 riskienhallintastandardin mukaista lähestymistä riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Strategian kirkastaminen -työpaja

9001:2015 standardi korostaa johdon sitoutumista. Kirjataan toimenpiteet, joilla yritys saavuttaa tavoitteen ja asemansa valitsemassaan markkinassa. Strategiset toimenpiteet ohjaavat eri prosessien suorituskyvyn mittaamista, jolloin henkilöstö tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa toiminnallaan yritystason tavoitteiden saavuttamiseen.

Palvelukokonaisuus 9001:2015 sertifiointivalmiudesta

Asiantuntijamme toteuttaa yrityksellesi standardin mukaisen johtamisjärjestelmän, joka täyttää 9001:2015 vaatimukset. Projekti sisältää ns. prosessiomistajien haastatteluita ja kouluttautumista mahdollisiin standardin tuomiin uusiin toimintoihin. Kesto 3-7 kk. Annamme projektille kiinteän hinnan ja aikataulutakuun.