ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuushallinta

ISO 45001 – hallitse työterveys- ja työturvallisuusriskit

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen tavoitteena on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä.

Johtamismalli mahdollistaa työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimisen kehittämällä työkyvyn ylläpitoa ja ennaltaehkäisemällä työtapaturmien ja ammattitautien mahdollisuutta.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Gap-analyysi

Analyysi tuottaa kirjallisen raportin yrityksen toimintaa ohjaavien menettelyiden ja niiden mukaisen toiminnan eroavaisuudesta ISO 45001 -standardin vaatimuksiin. Raportti toimii laajemman palvelun suunnitelmana tai yritykselle toimenpidelistauksena mm. toimintaympäristön, prosessien ja turvallisuusriskien standardivaatimusten täyttämiseen.

Työterveys- ja työturvallisuusriskien arvioinnin työpaja

45001:2018 standardi velvoittaa riskien arviointiin. Arvioinnissa hyödynnetään ISO 31000 riskienhallintastandardin mukaista lähestymistä mm. prosesseihin, kemikaaleihin ja kemikaalivarastointiin liittyen. Työpajassa laaditaan yritykselle riskienarviointimenettely.

Palvelukokonaisuus 45001:2018 sertifiointivalmiudesta

Asiantuntijamme toteuttaa projektivastuussa standardin mukaisen johtamisjärjestelmän joka täyttää 45001:2018 vaatimukset. Voidaan myös integroida asiakkaan 9001 ja 14001 -hallintajärjestelmiin. Projekti sisältää turvallisuuskatselmuksen, ns. prosessiomistajien haastatteluluita ja kouluttautumista mahdollisiin standardin tuomiin uusiin toimintoihin. Kesto 3-5 kk. Annamme projektille kiinteän hinnan ja aikataulutakuun.