ISO 3834-2 Hitsauksen laadunhallinta

ISO 3834 hitsauksen laadunhallinta

Standardin ISO 3834 mukaisten laatuvaatimusten täyttämistä voidaan edellyttää esim. paineastioiden, offshore-rakenteiden ja teräsrakenteiden valmistajilta, jos tuotestandardeissa näin vaaditaan. Myös ulkomaiset asiakkaat sekä kotimaiset vientiyritykset vaativat toimittajilta hitsauksen sertifioitua hallintajärjestelmää. ISO 3834 -standardit voidaan integroida osaksi ISO 9001 -laatujärjestelmää. Ne voidaan sertifioida myös erikseen ilman kytkentää varsinaiseen laatujärjestelmään.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Laadintapalvelu

Asiantuntijamme toimii projektivastuussa ja toteuttaa standardin mukaisen hitsauksen laadunhallintajärjestelmän, joka täyttää 3834-1-2 vaatimukset. Järjestelmä voidaan myös integroida asiakkaan 9001-hallintajärjestelmään. Projekti aloitetaan nykytilankartoituksella.