ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC Elintarviketurvallisuusjärjestelmät

ISO 22000, FSSC 22000 – takaa elintarvikkeiden turvallisuus

Hallintajärjestelmän avulla tuoteturvallisuuteen liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä paranee. Vastuut ja valtuudet on selkeästi määritetty ja henkilöstön osaaminen kehittyy. Hallintajärjestelmä on todennus toimivasta omavalvonnasta ja yrityksen vastuullisuudesta sekä sitoutumisesta elintarvikeriskien hallintaan.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Gap-analyysi 2 päivää

Gap-analyysillä selvitetään yrityksen nykyisen toiminnan erot suhteessa ISO 22000, FSSC 22000 IFS/BRC -standardien mukaiseen hallintajärjestelmään. Selvityksessä tehdään tuotantokierros ja perehdytään elintarviketurvallisuuden dokumentointiin. Tuloksena saadaan raportti, jota voidaan hyödyntää elintarviketurvallisuusjärjestelmän toteutuksessa.

Vaarojen arviointi HACCP 2 päivää / prosessi

Elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaarat arvioidaan prosessikohtaisesti. Vaarojen arvioinnissa tehdään tuotantokierros prosessin mukaisesti ja piirretään prosessikaavio. Näiden pohjalta arvioidaan tuotantoprosessiin liittyvät biologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat yhdessä yrityksen tuotantoprosessin tuntevan henkilön kanssa sekä muodostetaan HACCP-suunnitelma.

FSSC 22000 Standardin mukaisten tilojen suunnittelu

Rakennuttaessasi uusia tuotantotiloja, voimme käydä läpi pohjapiirustukset ja suunnitelmat paikan päällä. Näin varmistamme, että tilat suunnitellaan ja rakennetaan huomioiden FSSC 22000 -vaatimukset.

FSSC 22000 Laadintapalvelut

Asiantuntijamme on projektivastuussa ja hän tuottaa standardin mukaisen elintentarviketurvallisuusjärjestelmän, joka täyttää FSSC 22000 -standardin vaatimukset. Projekti aloitetaan nykytilankartoituksella, jonka pohjalta luodaan tarkempi projektisuunnitelma.