ISO 14001:2015 Ympäristönhallinta

ISO 14001 – yhdistä ympäristöasiat osaksi toimintaa

Ympäristöjohtaminen kehittää ympäristöön liittyvien asioiden hallintaa ja toimenpiteiden tuloksellisuutta. Se auttaa organisaatioita sekä pienentämään hiilijalanjälkeä että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Ympäristöjohtaminen lisää kustannustehokkuutta tehostamalla raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä. Samalla se varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamisen ja auttaa muutosten ennakoinnissa.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Gap-analyysi

Analyysi tuottaa kirjallisen raportin yrityksen toimintaa ohjaavien menettelyiden ja niiden mukaisen toiminnan eroavaisuudesta ympäristöstandardin vaatimuksiin. Raportti toimii laajemman palvelun suunnitelmana tai toimenpidelistauksena.

Ympäristönäkökohtien työpaja

14001 standardi velvoittaa yrityksen arvioimaan liiketoimintansa ympäristövaikutukset. Työpajassa tunnistetaan prosessit ja määritellään menettelytapa, jolla arvioidaan prosessien, kiinteistön sekä piha-alueiden ympäristövaikutukset. Voimme luoda myös ympäristöohjelmia parantamaan yrityksen ympäristösuorituskykyä.

Ympäristönäkökulmien ja ympäristöriskien arviointi

14001:2015 standardi velvoittaa ympäristönäkökulmien arvioinnin lisäksi ympäristöriskien arviointia. Arvioinnissa hyödynnetään ISO 31000 riskienhallintastandardin mukaista lähestymistä prosesseihin, kemikaaleihin ja kemikaalivarastointiin liittyen. Työpajassa laaditaan yritykselle riskienarviointimenettely jonka avulla tunnistettujen riskien hallintakeinot ohjaavat riskienhallintaa.

Ympäristökatselmus ja jätevirtojen arviointi

Työpajassa kartoitetaan nykytila ja alueellinen mahdollisuus jätteiden käsittelyyn. Tavoitteena tuottaa yrityksille toimintamalli, joka tuo kustannussäästöjä sekä huolitellun toimintaympäristön jätteen käsittelyssä jäteastioiden ja merkintöjen osalta.

Palvelukokonaisuus 14001:2015 sertifiointivalmiudesta

Asiantuntijamme toteuttaa projektivastuussa standardin mukaisen johtamisjärjestelmän joka täyttää 14001:2015 vaatimukset. Järjestelmä voidaan myös integroida asiakkaan 9001 hallintajärjestelmään. Projekti sisältää ympäristökatselmuksen, ns. prosessiomistajien haastatteluluita ja kouluttautumista mahdollisiin standardin tuomiin uusien toimintoihin. Kesto 3-5 kk. Annamme projektille kiinteän hinnan ja aikataulutakuun.