Eija Sipilä

Eija Sipilä

Asiantuntija

(KTM, YTK, yritysten ympäristöjohtaminen, yhteiskuntapolitiikka)

Osaamiseni koostuu yritysvastuun monipuolisesta asiantuntemuksesta, painottuen ympäristövastuun, työterveyden ja -turvallisuuden sekä muun sosiaalisen vastuun alueisiin. Atao Oy:ssä konsultoin asiakkaitamme laadunhallinnan parissa, esimerkiksi eri hallintajärjestelmien laatimisessa sekä erityisesti tiedonkeruun digitalisoinnissa. Työssäni suurimpia kiinnostuksen kohteita on erityisesti ihmisten osallistaminen kehitysprojektien ja vastuullisuuden jalkauttamiseen, jolla voidaan varmistaa paras lopputulos pitkällä aikavälillä.